Lufting av hunder ved Hauknes Marina

Vi forsøker å legge til rette for at Hauknes Marina kan brukes som et rekreasjonsområde til glede for medlemmer og andre besøkende. I denne sammenheng forutsettes det at vi hundeiere tar rede på det hunden gjør fra seg og plasserer dette i en av søppeldunkene i området. Skjerpings!  

Feil på kortleseren i pumpehuset

Det er feil på kortleseren for diesel- og bensinautomaten i småbåthavna. Feilen gjelder for bankkort og Mastercard, men ikke lokalkort. Kortleseren må oppdateres og det er lovet at dette skal være ok til helga 19/3.

Doning på Hauknes marina – mai 2021

Det var et fantastisk oppmøte på doning i marinaen 25. og 26 mai. 80 medlemmer møtte 25 mai og 60 medlemmer møtte 26. mai.

Styret er veldig fornøyd med innsatsen. Det ble trolig gjennomført flere oppgaver enn ved noen tidligere doning. Mange takk til alle som deltok.

Ved doningen i mai var inndeling i arbeidsgrupper gjort i forkant av doningen. Dette fungerte forholdsvis bra. Planlegging og gjennomføring av doning kan imidlertid alltid bli bedre. Styret evaluerer erfaringene som ble gjort og vil forsøke å gjøre forbedringer slik at vi får det til å fungere enda bedre neste gang.

Betaling med Vipps til Hauknes marina.

Det er avdekket tilfeller hvor betaling med Vipps til Hauknes marina feiler. Årsak til at betaling feilet kan være at kortnummer på konto som er koblet til Vipps er erstattet med nytt nummer selv om konto er den samme. Vi har erfart at feilen ble rettet ved å legge inn nytt kortnummer samt fjerne det gamle under profiler.

Alternativt kan det betales inn til marinaens konto nr. 4509.32.59339.

Flytting av båter til betongbrygga

Vi er nå kommet så lagt ut i april at vi må få båtene på plass der de hører hjemme. De som har båtplassen sin på betong brygga ( E brygga) bør få båtene på sine plasser i løpet av helga, og senest i begynnelsen av neste uke.

Landgang er selvfølgelig reparert, og strømmen er under oppfølging og blir snart ok. Vannet blir nok også satt på i løpet av de nærmeste dagene.

For styret
Leif H Vassvik

Stort snøfall – kontroller båten din!

Det har kommet svært store mengder med snø de siste dagene, og dette gjelder også Hauknes Marina. Flere av båtene har fått litt slagside og det er viktig at disse nå tømmes for snø og is.
I tillegg konstateres det at det lukter diesel i havna, og det mistenkes at noen kan ha lekkasje fra motoren.
Styret oppfordrer medlemmene om snarest mulig kontroll av sine båter.