Alle tilhengere har nå fått eier

Takk til publikum for hjelp og innspill.