Tilhenger med ukjent eier

Hvis du eier eller vet hvem som eier denne tilhengeren på marinaens område, ber vi om at det blir gitt beskjed til leder le-vass@online.no