Etterlyser eiere av tilhengerene

Vi har ikke oversikt over hvem som eier 4 tilhengerene som er plassert diverse steder på Hauknes Marina. Vet du noe om dette kontakt leder Leif Vassvik leif@anleggs-service.no / mobil 41506005