Vinterplassering av båter for betongbryggen avsluttes

Alle som har hatt vinterplass lengre inn i havna må finne tilbake på sine plasser på Betongbryggen så snart som mulig og senest innen 1 mai.
Styret