Doning på Hauknes marina – mai 2021

Det var et fantastisk oppmøte på doning i marinaen 25. og 26 mai. 80 medlemmer møtte 25 mai og 60 medlemmer møtte 26. mai.

Styret er veldig fornøyd med innsatsen. Det ble trolig gjennomført flere oppgaver enn ved noen tidligere doning. Mange takk til alle som deltok.

Ved doningen i mai var inndeling i arbeidsgrupper gjort i forkant av doningen. Dette fungerte forholdsvis bra. Planlegging og gjennomføring av doning kan imidlertid alltid bli bedre. Styret evaluerer erfaringene som ble gjort og vil forsøke å gjøre forbedringer slik at vi får det til å fungere enda bedre neste gang.

Betaling med Vipps til Hauknes marina.

Det er avdekket tilfeller hvor betaling med Vipps til Hauknes marina feiler. Årsak til at betaling feilet kan være at kortnummer på konto som er koblet til Vipps er erstattet med nytt nummer selv om konto er den samme. Vi har erfart at feilen ble rettet ved å legge inn nytt kortnummer samt fjerne det gamle under profiler.

Alternativt kan det betales inn til marinaens konto nr. 4509.32.59339.