Flytting av båter til betongbrygga

Vi er nå kommet så lagt ut i april at vi må få båtene på plass der de hører hjemme. De som har båtplassen sin på betong brygga ( E brygga) bør få båtene på sine plasser i løpet av helga, og senest i begynnelsen av neste uke.

Landgang er selvfølgelig reparert, og strømmen er under oppfølging og blir snart ok. Vannet blir nok også satt på i løpet av de nærmeste dagene.

For styret
Leif H Vassvik