Stort snøfall – kontroller båten din!

Det har kommet svært store mengder med snø de siste dagene, og dette gjelder også Hauknes Marina. Flere av båtene har fått litt slagside og det er viktig at disse nå tømmes for snø og is.
I tillegg konstateres det at det lukter diesel i havna, og det mistenkes at noen kan ha lekkasje fra motoren.
Styret oppfordrer medlemmene om snarest mulig kontroll av sine båter.