D-brygga er reparert

Da er landgangen reparert og kommet på plass på D brygga.
Alle med båter som ligger på feil/ lånt plass bes om å flytte disse tilbake til sine egne plasser. Se over båter og fortøyninger om det er noe mer som har fått juling sist helg.

Ras i Langneset – D-brygga skadet – Ikke nødvendig med flytting av båter

Store deler av moloen i Langneset har rast ut, og det er betydelige masser det her er snakk om. For Hauknes Marina har dette medført problemer for brygge D – se bilder.

Ingen trenger å flytte båtene fra D brygga – landgangen vil bli sendt til reprasjon over helgen og vi håper og tror at vi kan ha den tilbake mot neste helg. Så får vi hjelpe hverandre slik at alle som har båtene på havet har en båt plass å ha båten i. De som trenger å bruke eller har tilgang til båten hele uka kan benytte de båtplassene som ikke er i bruk ( ledige ) ennå .
Alle som bytter plass må ha tlf nr godt synlig på båtene.
Vi er ikke sikker men vi tror vel det er raset i Ranafjorden som har forårsaket dette!