Dugnad lørdag 26.10.2019

På vegne av Hauknes Marina så vil styret takke for det fantastiske oppmøte på dugnaden lørdag den 26.10.2019. Med et slik oppmøte fikk vi gjort mye mere en vi hadde planlagt og noen hadde vel en tanke om at det var for mye folk i forhold til arbeidsoppgaver men styret ser på dette som en god måte å bli kjent med hverandre for de som har båtplass/naust i Hauknes Marina. Styret vil nå også se på om vi skal ha en fast dugnadshelg på våren og høsten (Eks: siste helga i april og første helga i oktober) Dette vil vi komme tilbake til.

Hauknes Marina er også så heldig at vi får låne maskiner til flere maskin entreprenører på Mo, og på denne dugnaden må vi takke spesielt Jørn Vassbotn (VM) for lån av maskiner uten denne hjelpen fra maskinentreprenørene så har vi ikke kommet langt med å utvikle havna på den måten vi gjør i dag, så her er det bare å si TUSEN TAKK

Styret
Hauknes Marina