Vinnere i årets lotteri

Trekning av årets lotteri er gjennomført og vinnerne er:
1.premie Pioner båt: Lita Strand
2.premie Garmin kartplotter Jan Haldorsen
3.premie redningsvest Ørjan Tetmo
4.premie Redningsvest Mathias Avdem
5.premie redningsvest Svein Hamran

Vinnerne er kontaktet.

Bilde av vinnere båt til venstre og vinner av kartplotter Jan Haldorsen til høyre.  Øyvind Sætran fra styret i midten.

Etableringsgebyr ved salg av naust og båtplasser ved Hauknes Marina

Styret i Hauknes Marina vil minne om at ved salg av naust eller båtplass så er det et etableringsgebyr på kr 2000 for å få utstedt nye kontrakter for ny eier. Dette er en sak som ble tatt opp på årsmøte i 2011 hvor styret fikk fullmakt av årsmøte til å ta en avgjørelse hvordan Hauknes Marina skulle foreholde seg ved salg av naust og båtplasser. Styret vedtok da et etableringsgebyr på kr 2000 for nye kontrakter. Dette ha fungert veldig godt i alle år.

Styret oppfordrer medlemmer ved eventuelle salg av naust/båtplasser  å informere styret så snart som mulig slik at nye eiere får sin kontrakter  på at de er rettmessig eier av naust/båtplass

På vegne av styret i Hauknes Marina

Leif Helge Vassvik

Klart for fylling av diesel og bensin

Nå er diesel og bensinfyllinga flyttet inn i havna og kan tas i bruk fra Tirsdag den 3.7.2018. I og med at fyllinga nå foretas inne i havna ber vi alle om å ta hensyn ved fylling slik at vi får minst mulig gris/søl inne i havna.
Vi har også fått beskjed fra eier av anlegget at vi har for lite volum med fylling av diesel/bensin for at det skal lønne seg for han å ha fyllinga i havna . Vi oppfordrer da medlemmer om å bruke dette anlegget slik at vi får opp volumet slik at anlegget ikke blir fjernet fra havna.

På vegne av Styret Hauknes Marina
Leif Helge Vassvik