Årsmøte Hauknes Marina 22. april

Det avholdes årsmøte for Hauknes Marina
søndag 22. april kl. 18.00
på klubbhuset, Hauknes Marina

Saker til årsmøtet må leveres styret senest 14 dager før.
Fullstendig saksliste gjøres tilgjengelig 1 uke før årsmøtet på Hauknes Marinas hjemmeside.

Vel møtt!

Styret