Dugnad – Brygge D + E søndag 5.11.17

Det innkalles til dugnad førstkommende søndag 5.11.17 – kl. 1000, for bryggene D og E. Vi ber spesielt fagpersoner som elektrikere og sveisere melde seg på forhånd til Leif Helge Vassvik, telef. 41506005.
For de øvrige gjelder som for tidligere dugnader, ta med handverktøy som skrumaskiner, hammer, sag ol.
for styret
SRK

Dugnad i uke 42

Hallo alle Båtvenner!!!

Det innkalles til dugnad ved Hauknes Marina, etter følgende oppsett:
NB! –     Brygge B og C, tirsdag den 17. oktober kl. 1700 – 1930.
NB! –     Brygge D og F, onsdag den 18. oktober kl. 1700 – 1930.
NB! –     Brygge A og E, torsdag den 19. oktober kl. 1700 – 1930.

Som  tidligere,  ber vi så mange som mulig ta med seg handvertøy, som sag, hammer og skrumaskin.

for styret
Steinar R.K.