Vinnere av båtlotteriet 2017

Trekningen for Hauknes Marina båtlotteri 2017 er foretatt og denne gav følgende vinnere:

1 premie – lodd nr. 1537 – Båtplass
Trond Arne Aleksandersen

2 premie – lodd nr. 3535 – Kartplotter
Eva Bohlin

3 premie – lodd nr 0786 – Ekkolodd
Jonny Ivan Nikolaisen

Overrekkelse vil finne sted etter nærmere avtale.
Vinnerne er underrettet.

Dronebilder Hauknes Marina

Hauknes marina har hatt en rivende utvikling de siste år. Noen eksempler er mange nye naust, nytt klubbhus og ny innfart til småbåthavna.

Her er noen dronebilder tatt av Filip Olsen i juni 2017 som dokumenterer noen av endringene.