Årsmøte 2017

Det blir årsmøte for Hauknes Marina søndag 23. april kl 18.00 på klubbhuset.

Saker til årsmøtet må leveres styret en uke før.
Vel møtt!

Styret

 

E-brygga straks ferdig – mulighet for utvidelse

Kjære medlem av Hauknes Marina.

Brygge E (bølgedemperen) er straks ferdigstilt og klar til å ta i bruk. Dvs. at alle de som hadde plass og måtte flytte grunnet høstens hendelse har fått sin plass tilbake. På brygga vil det da være mulighet for utvidelse dvs. for de av dere som ønsker en større båtplass melder interessen til undertegnede eller Leif Helge Vassvik (41506005). Etter å ha mottatt innmeldte ønsker skal vi prøve og hensynta disse i vårt videre arbeid. Event. pris må vi komme tilbake til etter avviklet årsmøte.

for styret
Steinar R. Kristensen
91547385