Betydelige skader på betongbrygga

TIL MEDEIERE / MEDLEMMER VED HAUKNES MARINA

Betongbrygga / Bølgedemperen ved HM er påført betydelige skader av ukjent årsak. Styret har i møte enstemmig bestemt snarest å iverksette tiltak for utbedring samt foreta justeringer mht retning/beliggenhet av betongbrygga. Brygga forhales mot vestre molo hvor landgangen til brygga plasseres. Innseilingen til havna blir fra øst. (se vedlegg) Styret ber alle som har sine båter liggende ved bet.brygga om snarest forhale til egnet ledig plass i havna, dette for å minske belastningen på brygga. Styret anseer situasjonen som kritisk og vurderer ledige plasser som frigitt til dette formål.

NB! NB! Gjør oppmerksom på at i dagens innseiling ligger en kjetting noe høgt i vannet Obs! Obs!

Arbeidet som må iverksettes vil kreve sin mann, og styret ber derfor om positiv tilbakemelding når oppstart av utbedringsarbeidet iverksettes. Arbeidet vil skje på dugnad og forventes igangsatt uke 40/41.

Mo i Rana, den 28.09.2016
For styret
————————-
Steinar R. K.

20160929betongbrygga