Doning på nytt klubbhus tirsdager og torsdager i juli

I løpet av juli så blir vi å ha doning på tirsdager og torsdager fra kl 17.00-20.00.De som har anledning til å møte på noen av disse dagene er hjertelig velkommen.Vi tar ikke doning hvis det er PENT VÆR

Det er innvendige arbeider som skal gjøres,snekring ,montering av kanaler,malerarbeide etc +rydding.

Av verktøy som trengs er skrumaskin,hammer,sag.