Alle innlegg av admin

Årsmøte Hauknes Marina 22. april

Det avholdes årsmøte for Hauknes Marina
søndag 22. april kl. 18.00
på klubbhuset, Hauknes Marina

Saker til årsmøtet må leveres styret senest 14 dager før.
Fullstendig saksliste gjøres tilgjengelig 1 uke før årsmøtet på Hauknes Marinas hjemmeside.

Vel møtt!

Styret

Akutt behov for sveiser

Hauknes Marina har fått et akutt behov for en person som kan utføre sveiseoppdrag. Det dreier seg om anslagsvis et par kvelder så snart som mulig. Arbeidet vil bli godskrevet som dugnad. Kontakt leder Leif Vassvik 415 06 005 for mer informasjon.

Dugnad – Brygge D + E søndag 5.11.17

Det innkalles til dugnad førstkommende søndag 5.11.17 – kl. 1000, for bryggene D og E. Vi ber spesielt fagpersoner som elektrikere og sveisere melde seg på forhånd til Leif Helge Vassvik, telef. 41506005.
For de øvrige gjelder som for tidligere dugnader, ta med handverktøy som skrumaskiner, hammer, sag ol.
for styret
SRK

Dugnad i uke 42

Hallo alle Båtvenner!!!

Det innkalles til dugnad ved Hauknes Marina, etter følgende oppsett:
NB! –     Brygge B og C, tirsdag den 17. oktober kl. 1700 – 1930.
NB! –     Brygge D og F, onsdag den 18. oktober kl. 1700 – 1930.
NB! –     Brygge A og E, torsdag den 19. oktober kl. 1700 – 1930.

Som  tidligere,  ber vi så mange som mulig ta med seg handvertøy, som sag, hammer og skrumaskin.

for styret
Steinar R.K.

Vinnere av båtlotteriet 2017

Trekningen for Hauknes Marina båtlotteri 2017 er foretatt og denne gav følgende vinnere:

1 premie – lodd nr. 1537 – Båtplass
Trond Arne Aleksandersen

2 premie – lodd nr. 3535 – Kartplotter
Eva Bohlin

3 premie – lodd nr 0786 – Ekkolodd
Jonny Ivan Nikolaisen

Overrekkelse vil finne sted etter nærmere avtale.
Vinnerne er underrettet.

Dronebilder Hauknes Marina

Hauknes marina har hatt en rivende utvikling de siste år. Noen eksempler er mange nye naust, nytt klubbhus og ny innfart til småbåthavna.

Her er noen dronebilder tatt av Filip Olsen i juni 2017 som dokumenterer noen av endringene.