Alle innlegg av admin

Etableringsgebyr ved salg av naust og båtplasser ved Hauknes Marina

Styret i Hauknes Marina vil minne om at ved salg av naust eller båtplass så er det et etableringsgebyr på kr 2000 for å få utstedt nye kontrakter for ny eier. Dette er en sak som ble tatt opp på årsmøte i 2011 hvor styret fikk fullmakt av årsmøte til å ta en avgjørelse hvordan Hauknes Marina skulle foreholde seg ved salg av naust og båtplasser. Styret vedtok da et etableringsgebyr på kr 2000 for nye kontrakter. Dette ha fungert veldig godt i alle år.

Styret oppfordrer medlemmer ved eventuelle salg av naust/båtplasser  å informere styret så snart som mulig slik at nye eiere får sin kontrakter  på at de er rettmessig eier av naust/båtplass

På vegne av styret i Hauknes Marina

Leif Helge Vassvik

Klart for fylling av diesel og bensin

Nå er diesel og bensinfyllinga flyttet inn i havna og kan tas i bruk fra Tirsdag den 3.7.2018. I og med at fyllinga nå foretas inne i havna ber vi alle om å ta hensyn ved fylling slik at vi får minst mulig gris/søl inne i havna.
Vi har også fått beskjed fra eier av anlegget at vi har for lite volum med fylling av diesel/bensin for at det skal lønne seg for han å ha fyllinga i havna . Vi oppfordrer da medlemmer om å bruke dette anlegget slik at vi får opp volumet slik at anlegget ikke blir fjernet fra havna.

På vegne av Styret Hauknes Marina
Leif Helge Vassvik

Loddbøker 2018 innlevering

Nå er det ikke mange dager igjen til fristen for innlevering av loddbøker – 3. Juli. Minner også om at innbetaling skal skje direkte til kontonr. 4509.32.59339 som merkes med loddbokens første nummer. Levering i postkasse på det nye klubbhuset og trekning er torsdag 12 juli.

Tanking for tiden er ikke mulig

Pr mandag 19/6 er arbeidet med flytting av pumpehuset påbegynt og fylling av diesel/bensin er ikke lenger mulig.
Det antydes at det vil være mulig å fylle igjen fra førstkommende helg. Beskjed vil bli lagt ut når pumpehuset er klar til bruk.

Redusert mulighet for tanking i uke 25

Pumpehuset for fylling av diesel/bensin skal flyttes på innsiden av moloen. Arbeidet starter i uke 24 og vil pågå et par uker.
Det vil være mulig å fylle drivstoff de nærmeste dagene, men når flytting av brygga er gjort blir det antakeligvis noen dager det ikke er mulig å fylle.
Det kan derfor være lurt å fylle opp tanken på båten i uke 24.
Det orienteres fortløpende om når det ikke er mulig å tanke, samt når arbeidet er utført og det er vanlig drift igjen.