Nye kontrakter for alle båtplasser

Styret i Hauknes marina har utarbeidet nye kontrakter for alle båtplasser. Vi kaller derfor inn alle med båtplasser for å underskrive ny(e) kontrakt(er).

Signering av kontraktene vil finne sted på følgende tidspunkt;
• Mandag 27. januar mellom kl. 18.00 og 19.00 – brygge A og F
• Tirsdag 28. januar mellom kl. 18.00 og 19.00 – brygge B
• Onsdag 29. januar mellom kl. 18.00 og 19.00 – brygge C
• Torsdag 30. januar mellom kl. 18.00 og 19.00 – brygge D

Dersom oppgitte dag ikke passer er det mulig å møte opp på noen av de andre dagene.

Viktig: ta med polise nummer som gjelder forsikring av båt.

Mvh
Styret i Hauknes marina

Ukjente lagringsobjekter ved Hauknes Marina

I utgangspunktet skal alt som lagres ved Hauknes Marina på forhånd avtales med styret. En gjennomgang av lagret utstyr viser flere for oss ukjente lagringsobjekt. 4 av disse vises nedenfor.
Kjenner du til noen av disse vennligst kontakt leder Leif Helge Vassvik mobil 415 06 005 e-post le-vass@online.no.

Hvem eier denne båten?
Hvem eier denne aluminiumsbåten?
Hvem eier denne båthengeren?
Hvem eier denne hjemmelagede båtvogna?