Betaling med Vipps til Hauknes marina.

Det er avdekket tilfeller hvor betaling med Vipps til Hauknes marina feiler. Årsak til at betaling feilet kan være at kortnummer på konto som er koblet til Vipps er erstattet med nytt nummer selv om konto er den samme. Vi har erfart at feilen ble rettet ved å legge inn nytt kortnummer samt fjerne det gamle under profiler.

Alternativt kan det betales inn til marinaens konto nr. 4509.32.59339.