Årsmøtet 2020 utsettes inntil videre

Grunnet Coronaviruset og helsevesenets anbefaling om å unngå forsamlinger utsettes årsmøtet i Hauknes Marina på ubestemt tid.