Manglende loddbøker

Det mangler fremdeles loddbøker og vi ber om at disse leveres i postkassen på nye klubbhuset snarest.