Etableringsgebyr ved salg av naust og båtplasser ved Hauknes Marina

Styret i Hauknes Marina vil minne om at ved salg av naust eller båtplass så er det et etableringsgebyr på kr 2000 for å få utstedt nye kontrakter for ny eier. Dette er en sak som ble tatt opp på årsmøte i 2011 hvor styret fikk fullmakt av årsmøte til å ta en avgjørelse hvordan Hauknes Marina skulle foreholde seg ved salg av naust og båtplasser. Styret vedtok da et etableringsgebyr på kr 2000 for nye kontrakter. Dette ha fungert veldig godt i alle år.

Styret oppfordrer medlemmer ved eventuelle salg av naust/båtplasser  å informere styret så snart som mulig slik at nye eiere får sin kontrakter  på at de er rettmessig eier av naust/båtplass

På vegne av styret i Hauknes Marina

Leif Helge Vassvik