Purring innlevering av loddbøker

Det er fremdeles flere loddbøker som ikke er innlevert innen fristen 3.juli. Disse må leveres snarest i postkassen på klubbhuset ved Hauknes Marina.