Loddbøker 2018 innlevering

Nå er det ikke mange dager igjen til fristen for innlevering av loddbøker – 3. Juli. Minner også om at innbetaling skal skje direkte til kontonr. 4509.32.59339 som merkes med loddbokens første nummer. Levering i postkasse på det nye klubbhuset og trekning er torsdag 12 juli.