Loddbøker 2018 innlevering

Nå er det ikke mange dager igjen til fristen for innlevering av loddbøker – 3. Juli. Minner også om at innbetaling skal skje direkte til kontonr. 4509.32.59339 som merkes med loddbokens første nummer. Levering i postkasse på det nye klubbhuset og trekning er torsdag 12 juli.

Tanking for tiden er ikke mulig

Pr mandag 19/6 er arbeidet med flytting av pumpehuset påbegynt og fylling av diesel/bensin er ikke lenger mulig.
Det antydes at det vil være mulig å fylle igjen fra førstkommende helg. Beskjed vil bli lagt ut når pumpehuset er klar til bruk.

Redusert mulighet for tanking i uke 25

Pumpehuset for fylling av diesel/bensin skal flyttes på innsiden av moloen. Arbeidet starter i uke 24 og vil pågå et par uker.
Det vil være mulig å fylle drivstoff de nærmeste dagene, men når flytting av brygga er gjort blir det antakeligvis noen dager det ikke er mulig å fylle.
Det kan derfor være lurt å fylle opp tanken på båten i uke 24.
Det orienteres fortløpende om når det ikke er mulig å tanke, samt når arbeidet er utført og det er vanlig drift igjen.