Flytting av båter til betongbrygga

Vi er nå kommet så lagt ut i april at vi må få båtene på plass der de hører hjemme. De som har båtplassen sin på betong brygga ( E brygga) bør få båtene på sine plasser i løpet av helga, og senest i begynnelsen av neste uke.

Landgang er selvfølgelig reparert, og strømmen er under oppfølging og blir snart ok. Vannet blir nok også satt på i løpet av de nærmeste dagene.

For styret
Leif H Vassvik

Stort snøfall – kontroller båten din!

Det har kommet svært store mengder med snø de siste dagene, og dette gjelder også Hauknes Marina. Flere av båtene har fått litt slagside og det er viktig at disse nå tømmes for snø og is.
I tillegg konstateres det at det lukter diesel i havna, og det mistenkes at noen kan ha lekkasje fra motoren.
Styret oppfordrer medlemmene om snarest mulig kontroll av sine båter.

Dugnad i marinaen

Det er ennå stor dugnadsinnsats i havna.

Her er Roar Sandvær og Tor Lian i full gang med ny kant mot havna. Flinke gutter!!👍

Roar Sandvær og Tor Lian

D-brygga er reparert

Da er landgangen reparert og kommet på plass på D brygga.
Alle med båter som ligger på feil/ lånt plass bes om å flytte disse tilbake til sine egne plasser. Se over båter og fortøyninger om det er noe mer som har fått juling sist helg.

Ras i Langneset – D-brygga skadet – Ikke nødvendig med flytting av båter

Store deler av moloen i Langneset har rast ut, og det er betydelige masser det her er snakk om. For Hauknes Marina har dette medført problemer for brygge D – se bilder.

Ingen trenger å flytte båtene fra D brygga – landgangen vil bli sendt til reprasjon over helgen og vi håper og tror at vi kan ha den tilbake mot neste helg. Så får vi hjelpe hverandre slik at alle som har båtene på havet har en båt plass å ha båten i. De som trenger å bruke eller har tilgang til båten hele uka kan benytte de båtplassene som ikke er i bruk ( ledige ) ennå .
Alle som bytter plass må ha tlf nr godt synlig på båtene.
Vi er ikke sikker men vi tror vel det er raset i Ranafjorden som har forårsaket dette!